RESULTS

BARACK OBAMA: 86%     MITT ROMNEY: 9%


Photographs by Olga Filatova

 

Return to VoteHere 2016